top of page

Voor wie?

Individueel

 

Jouw lasten, vragen, belangen, problemen en gevolgen daarvan staan nooit op zichzelf. Je bent verbonden met anderen.  

Iedereen heeft een eigen stamboom met een eigen verhaal.

 

In praktijk Gemstone onderzoeken we samen de oorsprong van jouw lasten, vragen, belangen en problemen. Je ontdekt wat er nodig is om weer in goede balans met jezelf en jouw omgeving te komen. 

Partnerrelatie

 

Binnen een partnerrelatie kunnen jullie het contact met elkaar verliezen doordat ieder zijn of haar eigen achtergrond heeft, met daaraan gekoppeld verwachtingen en belangen. Soms zijn er conflicten, onuitgesproken zaken, tegengestelde belangen en wantrouwen.  

Allebei komen jullie uit een verschillende familie met daarin verschillende gewoonten, tradities, waarden en normen. 

 

Contextuele therapie kan helpen om weer met elkaar in gesprek te komen. Er kan dan opnieuw begrip ontstaan doordat je meer zicht krijgt op elkaars geschiedenis, familieloyaliteiten en persoonlijke belangen. Het feit dat je beide uit een andere familie- en gezinssituatie komt, speelt een grote rol in wat je elkaar geeft en ontvangt. Dat gegeven krijgt daarom binnen praktijk Gemstone de aandacht. 

Gezin en familie (al dan niet samengesteld)

 

Soms kun je een ingewikkelde band hebben met jouw ouders/ verzorgers of (stief)familieleden. Dat iedereen op een eigen wijze zijn of haar best doet is dan lastig te zien en moeilijk om daarop te vertrouwen. 

Iedere familie heeft zijn eigen geschiedenis en daarbinnen wordt, naast de schade, ook de kracht van de familiebanden zichtbaar. 

 

Door middel van contextuele therapie kun je meer zicht krijgen op de investeringen van een ander en de betekenis daarvan. Inzichtelijk wordt welke familiethema’s door meerdere generaties heen terugkomen. Binnen praktijk Gemstone wordt er geholpen om de familierelaties te verbeteren en daarvoor hoeven niet persé familieleden bij de gesprekken aanwezig te zijn. 

Adoptie- en pleeggezinnen

 

Iedereen heeft vanuit zijn oorsprong een “zijnsloyaliteit” naar zijn biologische ouders. Daarnaast is er sprake van een “verworven loyaliteit” naar de opvoeders. Vaak is het complex om alle loyaliteiten naast elkaar te laten bestaan en op een passende manier vorm te geven. 

Omgaan met dubbele loyaliteiten kan lastig en verwarrend zijn. 

 

In praktijk Gemstone onderzoeken we samen hoe jij je kan verhouden tot je verlangens die te maken hebben met jouw loyaliteiten. 

Echtscheiding

 

Een scheidingsproces kan erg complex zijn zowel voor ouders als voor kinderen. Je kunt je als ouder verscheurd voelen als gevolg van tegenstrijdige belangen. Wanneer er kinderen in het spel zijn raakt een scheidingsproces het diepste wezen van beide ouders en het diepste wezen van elk kind. Iedereen die erbij betrokken is zoekt op zijn eigen manier een weg in deze situatie. 

Hoe houden wij alle loyaliteiten in het oog?  

 

De ervaring leert dat met contextuele therapie tijdens dit proces, de schade voor alle betrokkenen beperkt kan blijven.

Neem contact op

Voor meer informatie of vragen, kun je hieronder een bericht achterlaten.

Bedankt voor jouw bericht!

Gemmeke Witsiers

Contextueel Therapeut

Contextueel Leertherapeut 

Docent intergenerationele familiedynamiek

bottom of page